Nữ quyền (Feminism) và Braless

Nhan Vo
2 min readFeb 17, 2021

--

Sự phát triển không ngừng của xã hội, sự mở rộng về kinh tế thị trường và nâng cao giáo dục, đặc biệt là giáo dục phụ nữ đã đem lại nhiều quyền lợi hơn cho phụ nữ. Nhưng nữ quyền đang bị hiểu lệch lạc và dần trở nên độc hại, và biến chất theo một cách bệnh hoạn. Gần như trở thành phong trào độc hại khi làm cho chính những người phụ nữ trẻ Việt Nam đang hiểu sai về nữ quyền.

Nữ quyền (Feminism)

Bản chất của phòng trào nữ quyền được xây dựng trên nền tảng của phong trào Marxist. Điều cốt lõi của phong trào nữ quyền chính là đấu tranh, đề cao tính tập thể, và hướng phụ nữ đang ở trạng thái kinh tế bấp bênh như là công nhân, người giúp việc, người thuộc các chủng tộc đang bị kỳ thị hoặc các phụ nữ các nhóm thiểu số khác như người khuyết tật chẳng hạn (Làm rõ khái niệm về bình đẳng giới).

Nhiều người suy nghĩ và hướng đến việc đấu tranh cho phụ nữ và giành quyền bình đẳng từ việc không mặc áo ngực. Thực chất là suy nghĩ sai lầm và cực đoan, có thể dẫn đến tư tưởng Nữ tính độc hại.

Hiểu rõ rằng việc tình dục hoá cơ thể phụ nữ là điều không đúng. Và thế giới tình dục hoá ngực của phụ nữ khi đem nó ra tham chiếu với ngực của đàn ông. Tại sao đàn ông không cần mặc áo ngực còn phụ nữ thì cần mặc? Tại vì ngực phụ nữ bị biến thành một vật bị tôn sùng hoá (partialism). Quá trình này được thể hiện trong xã hội nam quyền và dưới cái gọi là ánh nhìn của đàn ông (male gaze), khiến cơ thể phụ nữ bị định đoạt dưới mong muốn của đàn ông. Việc phụ nữ mặc áo ngực phải so sánh tương đương với việc tại sao đàn ông không cần mặc áo ngực. Cũng chính vì việc bị tình dục hoá nên trào lưu không mặc áo ngực (Braless) mới được tạo ra để phi-tình dục hoá cơ thể của phụ nữ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên việc này được làm. Ngày xưa, hình ảnh người phụ nữ hút thuốc cũng bị tình dục hoá và phải trải qua một quá trình đấu tranh (thực ra là lobby) khá vất vả thì nó mới được bình thường hoá như ngày hôm nay (Có thể đọc thử chiến dịch Torch of Freedom).

--

--